Da ne bi bilo zabune,na pocetku, moramo da Vam objasnimo nekoliko pojmova.Ovo je vrlo važno,kako bi mogli precizno da definišete vaše želje,ali i da izbegnete greške prilikom angažovanja ljudi za ovakve efekte.
Dim i Prskalice (Fontane)

Rasveta
Da li ste mislili na rasvetu koja je postavljena iznad muzike, kao na ovoj slici:

Ili ste mislili na rasvetu cele sale kao na ovim slikama:

Predstavljamo naše cene i pakete.

Paket 40 evra
Prskalice (fontane) 2 komada

Paket 80 eura
Prskalice (fontane) 4 komada

Paket 90 eura
Dim mašina jedno puštanje prilikom prvog plesa.
.
Paket 130 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Prskalice (fontane) 2 komada

Paket 140 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.

Paket 170 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Prskalice (fontane) 4 komada

Paket 180 eura
Dim mašina jedno puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane) 2 komada

Paket 220 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane) 4 komada

Paket 250 eura
Dim mašina puštanje prilikom prvog plesa.
Dim mašina za tortu.
Prskalice (fontane)

 

Mašina za balončiće za tortu.

Paket rasveta iznad muzike 100 eura
Ukoliko ste angažovali bend koji nema svoju rasvetu a želite da na vašoj svadbi to bude instalirano na raspolaganju Vam je ovaj paket.

Paket 240 eura
Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog plesa a drugi put prilikom torte.
Rasveta iznad muzike.
Paket 340 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Paket 380 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Prskalice (fontane) 2 komada

Paket 420 eura
1.Dim mašina dva puštanja prvi put prilikom prvog pleasa a drugi put prilikom torte.
Rasveta kod muzike.
Rasveta cele sale.
Prskalice (fontane) 4 komada

Pored ovih paketa, možete u dogovoru sa nama, kreirati neki novi paket u skladu sa Vašim željama i mogucnostima.